Notifikace o neuzavřených příležitostech

Jestliže velmi často vytváříte příležitosti, může se snadno stát, že ve velkém počtu ztratíte přehled. Proto oceníte funkci notifikace o tom, že v systému máte příležitosti, které již překročily svůj plánovaný konec a stále nejsou uzavřené. Notifikace se zasílá v případě, že plánovaný konec příležitosti byl předchozí den a k tomuto dni nebyla stále uzavřena.

Pokud systém zjistí, že některé příležitosti jsou prošlé (byl překročen jejich plánovaný konec), je odeslán e-mail. E-maily jsou zasílány v jazyce, který máte v eWay-CRM nastavený jako výchozí (český nebo anglický).

Pro notifikaci jsou v Centru pro správu v sekci Funkce > Obchod dostupná následující dvě nastavení:

Struktura notifikace

Notifikace obsahuje několik zásadních informací, abyste měli snadný přehled, o jakou příležitost se jedná. E-mail bude vypadat podobně jako tento:

Odběratel Je zde uvedeno jméno zákazníka, ke kterému se příležitost vztahuje. Text je zároveň odkazem, který otevře okno daného zákazníka (společnosti).
Příležitost Název příležitosti, která ještě není uzavřená. Text je zároveň odkazem, který otevře okno dané příležitosti.
Vlastník Uživatel, který je vlastníkem daného záznamu.
Plánovaný konec Je zde uvedeno datum, kdy měla příležitost skončit, ale ke kterému uzavřena nebyla.
Cena Zobrazuje se cena příležitosti, která byla v okně příležitosti vyplněna.
Pravděpodobnost Zobrazuje se pravděpodobnost úspěšného uzavření příležitosti, která byla v okně příležitosti vyplněna.