Notifikace o přidělení, úpravě a dokončení úkolu (vlastní modul eWay-CRM®)

Dostupnost: Funkce notifikací je dostupná od verze eWay-CRM® 5.2.2.

Důležité: Funkce je dostupná pouze v případě, že je zapnuté nastavení Povolit rozšířenou funkcionalitu úkolů.

eWay-CRM® zajišťuje neustálý přehled o úkolech a jejich změnách. Uživatelé tak mohou úkoly snáze plnit a nezapomenout na ně.

Zasílány jsou tři druhy e-mailových notifikací:

  • přiřazení úkolu (úkol byl přiřazen řešiteli)
  • aktualizování úkolu (došlo k úpravě hodnot v polích daného úkolu)
  • dokončení úkolu (úkol byl dokončen)

Příjemci notifikace o přiřazení úkolu

Příjemcem je vždy pouze řešitel, který je odlišný od uživatele vyplněného v poli Zadavatel.

Pokud bude příjemce na e-mail odpovídat, zadavatelova e-mailová adresa bude v odpovědi předvyplněna. (Dostupnost: Tato funkce je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.2.)

Příjemci notifikace o aktualizaci úkolu

Příjemci jsou následující:

  • zadavatel, pokud je jiný než uživatel, jenž změnu provedl
  • řešitel, pokud je jiný než uživatel, jenž změnu provedl
  • další uživatelé, kteří jsou s úkolem spojeni přes záložku Uživatelé, a nejsou těmi, kdo změnu provedl

Pokud bude příjemce na e-mail odpovídat, e-mailová adresa uživatele, který provedl změnu, bude v odpovědi předvyplněna. (Dostupnost: Tato funkce je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.2.)

Příjemci notifikace o dokončení úkolu

Příjemci jsou následující:

  • zadavatel, pokud je jiný než uživatel, jenž úkol dokončil
  • řešitel, pokud je jiný než uživatel, jenž úkol dokončil
  • další uživatelé, kteří jsou s úkolem spojeni přes záložku Uživatelé, a nejsou těmi, kdo úkol dokončil

E-mail, který je uživatelům zaslán má podobu jako následující vzor:

Jazyk notifikačního e-mailu je nastaven na základě nastavení Výchozí jazyk.

Deaktivování notifikací

Pro deaktivování notifikací je možné spustit následující skript nad serverovou databází eWay-CRM. Text důvodu deaktivace upravte podle potřeby.

EXEC eWaySP_SuspendTrigger 'eWaySP_NotifyAboutTaskChange', 'Customer does not want to receive those notifications see ticket XXXXX for details.'

Pro více informací o deaktivování standardních triggerů přejděte do článku Jak deaktivovat systémové triggery.