Vytvoření nové příležitosti z e-mailu

Novou příležitost můžete vytvořit z libovolného e-mailu, který máte ve vaší poštovní schránce v aplikaci Microsoft Outlook. Příchozí poptávky tak můžete okamžitě a jednoduše ukládat do eWay-CRM®.

Klikněte pravým tlačítkem na e-mail v seznamu a v kontextovém menu vyberte volbu Převést na příležitost.

Stejného výsledku dosáhnete, zobrazíte-li detail e-mailu a poté kliknete na tlačítko Převést na příležitost v pravém horním rohu okna e-mailové zprávy.

Zobrazí se dialogové okno o průběhu ukládání e-mailu do eWay-CRM®. Poté se zobrazí karta nově vytvořené příležitosti s předvyplněnými údaji z e-mailu.

Pole na příležitostiPředdefinovaná hodnota
1 Název Vkládá se předmět e-mailu.
2 Datum přijetí Datum přijetí e-mailu, z kterého byla příležitost vytvořena.
3 Odběratel
  1. Má-li některá společnost v eWay-CRM® pole E-mail vyplněný e-mailovou adresou, z níž přišla poptávka, bude společnost automaticky vyplněna v poli Odběratel.
  2. Pokud taková společnost nebyla nalezena, vkládá se společnost, která je spojena s kontaktem, jenž byl nalezen do pole Kontaktní osoba.
  3. Pokud ani taková vazba společnosti na kontakt v eWay-CRM® neexistuje, bude v poli Odběratel název domény, tedy část e-mailové adresy mezi zavináčem a tečkou.
4 Kontaktní osoba
  1. Má-li některý kontakt v eWay-CRM® pole E-mail 1 vyplněný e-mailovou adresou, z níž přišla poptávka, bude kontakt automaticky vyplněn v poli Kontaktní osoba.
  2. Pokud takový kontakt v eWay-CRM® neexistuje, bude v poli Kontaktní osoba uvedena část e-mailové adresy odesílatele uvedená před @.
5 Kontaktní e-mail E-mailová adresa odesílatele e-mailu, kterého byla příležitost vytvořena.
Pokud jste vytvářeli příležitost z e-mailu odchozího, vyplňuje se adresa příjemce. V případě více e-mailových adres u odchozího e-mailu, se bere pouze adresa první.
6 Kontaktní telefon V případě, že byl nalezena Kontaktní osoba, převezme se její telefonní číslo, pokud ho má vyplněné.
7 Adresa

V případě, že byl nalezen Odběratel, převezme se jeho adresa, pokud ji má vyplněnou. V nastavení Zdroj adresy při vytváření příležitostí můžete určit, jestli chcete vyplňovat fakturační nebo korespondenční adresu odběratele.

V případě, že nechcete automaticky vyplňovat adresu odběratele, ale raději kontaktní osoby, využijte nastavení Typ adresy odběratele, která se použije při výběru odběratele na příležitosti.

8 Vznik příležitosti Automaticky se vyplňuje E-mail.
9 E-mail Vloží se vazba na e-mail, který byl převeden na projekt.

Všechny předvyplněné údaje můžete upravit podle svého přání. Příležitost uložíte do eWay-CRM® kliknutím na tlačítko Ulož nebo Ulož a zavři v levé horní části karty příležitosti.