Notifikace o nezaplacených fakturách po splatnosti

Může se stát, že vaši odběratelé nezaplatí fakturu včas. V případě, že máte velké množství zákazníků, může se vám stát, že vám některé faktury, které jste vydali, zapadnou, a vy nemáte dokonalý přehled o tom, kdo vám ještě nezaplatil, respektive, které faktury jsou po splatnosti. V takovém případě si můžete zapnout funkci, která vás jednou týdně bude informovat o tom, které faktury ještě nejsou zaplacené.

Funkce se zapíná v administrační aplikaci systému eWay-CRM®. Zapíná se prostřednictvím nastavení Notifikovat uživatele o nezaplacených fakturách. Pokud máte nastavení zapnuté, jednou týdně obdržíte e-mail o tom, které faktury již jsou po splatnosti a stále nejsou evidované jako zaplacené.

Pomocí nastavení Jména skupin uživatelů, kteří budou dostávat notifikaci o nezaplacených fakturách určíte, jaké skupiny uživatelů mají notifikaci dostat. Standardně ji dostávají projektoví manažeři, s jejich projekty jsou doklady spojeny.

Struktura e-mailu

Notifikace obsahuje několik zásadních informací, abyste měli snadný přehled, o jakou fakturu se jedná. E-maily jsou zasílány v jazyce, který máte v eWay-CRM® nastavený jako výchozí (český nebo anglický). E-mail bude vypadat podobně jako tento:

Číslo faktury Uvedeno konkrétní číslo faktury. Text je zároveň odkazem, který otevře okno dané faktury (dokladu).
Projekt Název projektu, který je nadřazenou položkou faktury. Text je zároveň odkazem, který otevře okno daného projektu.
Vystaveno Datum, kdy byla faktura vystavena.
Splatno Datum, ke kterému byla faktura splatná.
Po splatnosti Počet dní, která uplynuly od data splatnosti.
Cena Částka, na kterou byla faktura vystavena.
K úhradě Částka, kterou je potřeba ještě zaplatit.

Jednotlivé nezaplacené faktury jsou strukturovány podle toho, kdo je dlužníkem. Máte tak strukturovaný přehled o dlužnících, kteří ještě nezaplatili. Můžete je kontaktovat rovnou kvůli většímu množství nezaplacených faktur.