Základní nastavení workflow: Projekty - Reklamace

Níže v tabulce je uveden přehled všech stavů workflow a kombinace možných přechodů, které jsou definovány v základním nastavení systému pro modul Projekty typu Reklamace. Více o tom, jak workflow v eWay-CRM® funguje, naleznete ve článku Workflow panel.

V prvním sloupci tabulky je název počátečního stavu, ve druhém sloupci je stav konečný. Kombinace počátečního a konečného stavu udává možné cesty, jakými lze ve workflow procházet a tedy řídit celý projekt. Označení <initial> je používáno pro stav položky po vytvoření, před jejím prvním uložením.

V třetím sloupci tabulky najdete omezení v podobě názvu skupin, které mají právo přechod učinit - většinou se jedná o přechod do předcházejícího stavu (tedy zpět ve workflow), na který má právo jen administrátor. Pokud mají právo učinit přechod všichni uživatelé, není v buňce žádná hodnota.

V posledním, čtvrtém, sloupci pak naleznete akce definované pro tento přechod. Může se jednat například o vytvoření úkolu vztahujícího se k danému projektu, nebo se také používá kontrola, že jsou určitá pole vyplněna.

Projekt typu Reklamace prochází standardně těmito stavy: Přijato-> Vyřizováno -> Uznáno a dokončeno / Neuznáno a dokončeno

<initial> Přijato
Přijato Vyřizováno Úkol od vlastníka položky pro vlastníka položky.
Název: "Název projektu: Za 10 dní vyprší doba reklamace"
Deadline 20 dní
Vyřizováno Uznáno a dokončeno
Vyřizováno Neuznáno a dokončeno