Základní nastavení workflow: Projekty - Interní projekt

Níže v tabulce je uveden přehled všech stavů workflow a kombinace možných přechodů, které jsou definovány v základním nastavení systému pro modul Projekty typu Interní projekt. Více o tom, jak workflow v eWay-CRM® funguje, naleznete ve článku Workflow panel.

V prvním sloupci tabulky je název počátečního stavu, ve druhém sloupci je stav konečný. Kombinace počátečního a konečného stavu udává možné cesty, jakými lze ve workflow procházet a tedy řídit celý projekt. Označení <initial> je používáno pro stav položky po vytvoření, před jejím prvním uložením.

Třetí a čtvrtý sloupec tabulky jsou prázdné, protože v typu Interní projekt nejsou definována žádná omezení pro skupiny, které přechod mohou učinit a stejně tak nejsou definovány žádné akce pro přechod mezi stavy.

Interní projekty mohou nabývat těchto stavů: Příprava -> Realizace -> Dokončeno / Ztraceno

<initial> Příprava
Příprava Realizace
Příprava Ztraceno
Realizace Dokončeno
Realizace Ztraceno