Pamatování si nastavení seznamů v relačních polích

Relační pole jsou standardní součástí oken položek v eWay-CRM®. Pracují s nimi různé moduly, nejčastěji se pak setkáte s poli jako Nadřazená položka, Odběratel či Kontaktní osoba, ale jsou zde i další, některá si můžete vytvořit sami - viz. Uživatelská pole.

 

Tato pole obsahují seznamy, v nichž můžete vybírat položku daného modulu, která je v tomto seznamu zobrazena.

 

Jako v seznamu položek, i zde můžete se seznamem standardně pracovat. To znamená, že si seznam pamatuje, co jste v něm změnili. Seznam v relačním poli si pamatuje:

  • filtr, který jste nastavili,
  • vybrané sloupce a jejich rozložení,
  • řazení aplikované na seznamu.

Výjimky z pamatování nastavení seznamu relačních polí

I přesto, že si relační pole standardně pamatuje, jaké filtry byly nastaveny, jsou zde výjimky, kdy váš filtr nebude na seznamu relačního pole zapamatován. Výjimky jsou v případě, kdy je na poli nastaven výchozí tovární filtr. Konkrétně se jedná o pole:

  • pole Úkol na docházce, kde se filtrují pouze takové úkoly, které jsou spojené s vybranou nadřazenou položkou,
  • pole Odběratel (více modulů, např. deník, doklad atd.), kde se na základě filtru zobrazují pouze společnosti spojené s kontaktem vybraným v poli Kontaktní osoba,
  • pole Kontaktní osoba (více modulů, např. deník, doklad atd.), kde se na základě filtru zobrazují pouze kontakty spojené se společností vybranou v poli Odběratel.