Nacházíte se zde: Úvod / FAQ / Pohoda / Chyba synchronizace dokladu ve chvíli, kdy není zadána nadřazená položka ani společnost

Chyba synchronizace dokladu ve chvíli, kdy není zadána nadřazená položka ani společnost

Popis

Při nevyplnění nadřazené položky ani kontaktu na dokladu, který má být synchronizován do Pohody, po jeho uložení a pokusu o synchronizaci, vyskočí následující chyba:

--- 2015-10-07 16:40:41,308 [OUTLOOK] ERROR [HASH: FFDD60019EE8DC7DF58E92B38EFD5831] [USER: test6] [EWAY: eWay-CRM® Premium 3.9.7.39] [OL: 15.0.4753.1002] [WIN: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1] ---
Synchronization failed
eWay.Core.Exceptions.StoreException: Uploading of items failed. ---> eWay.Core.Exceptions.StoreException: Cannot save items to webservice to folder 'Relations' ---> eWay.Core.Exceptions.eWayWebServiceException: Web service returned an error (rcGeneralError): Problem executing trigger 'eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeCartRelationChangesIntoPohodaTrigger' on item '5bb6342a-6d01-11e5-932a-080027f0d04c'. Details: Relation between cart and contact or company must be defined
at eWay.Core.WebService.BasicItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\BasicItemStore.cs:line 182
at eWay.Core.WSDataInterface.eWayItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayWSDataInterface\eWayItemStore.cs:line 422
--- End of inner exception stack trace ---
at eWay.Core.WSDataInterface.eWayItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayWSDataInterface\eWayItemStore.cs:line 438
at eWay.Core.WebService.BasicItemStore.SaveItem(OutlookItem item) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\BasicItemStore.cs:line 165
at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveLocalItemToRemoteStore(Application application, SynchronizationItem synchronizationSetting, OutlookItem localItem) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\CachedDataInterface\CachedItemStore.cs:line 1095
at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\CachedDataInterface\CachedItemStore.cs:line 1227
--- End of inner exception stack trace ---
at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\CachedDataInterface\CachedItemStore.cs:line 1237
at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.<>c__DisplayClass4.<UploadItem>b__3() in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 969
at eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(Func`1 transactionCommands, Boolean allowBulkInsert) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\Data\TransactionRepeater.cs:line 96
at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime till, Application outlookApplication) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 959
at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.TryUploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime start, Application outlookApplication) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 941
at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItems(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, List`1 lastUploadedItems) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 814
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Jedná se o chybu, která je spojena s tím, že nedošlo ke kontrole toho, zda jsou pole skutečně vyplněna. U zákazníků, kteří mají synchronizaci s Pohodou, je toto řešeno tím, že se vyžaduje vyplnění jednoho z uvedených polí.

Pokud tato kontrola nastavena není, je možné chybu napravit jednoduše smazáním dokladu ze serveru, nejlépe procedurou eWaySP_DeleteCart. Po smazání dokladu je možné vytvořit nový a po vyplnění nadřazené položky nebo kontaktu se provede správná synchronizace.

Navigace