Práce s vazbami

Metoda SaveRelation

Metoda SaveRelation je využívána pro uložení nové vazby do eWay-CRM®. Níže popíšeme příklad jejího volání v rámci PHP skriptu a následně jak vypadají návratové hodnoty. Dostupné parametry naleznete po aktivování pomocné dokumentace na webové službě.

Nejprve si musíme definovat vazbu, kterou chceme vytvořit - vytvoříme si tedy proměnnou, do které uložíme pole s parametry nové vazby.

$relation = array(
'ItemGUID1' => '182e0c13-ca39-4fbf-9707-d91ef0f33165',
'ItemGUID2' => '9ac9977e-7afc-46b6-b470-6342e78e6a31',
'FolderName1' => 'Contacts',
'FolderName2' => 'Companies',
'RelationType' => 'COMPANY',
'DifferDirection' => '1'
);

Následně využijeme proměnné $connector a zavoláme metodu SaveRelation a jako parametr jí udáme naši proměnnou $relation.

$result = $connector->SaveRelation($relation);

Poté si pro ověření vytvoříme následující jednoduchou podmínku a v případě úspěchu si necháme vypsat informační zprávu. V případě neúspěchu notifikaci s bližšími informacemi k problému.

if ($result->ReturnCode == 'rcSuccess')
{
print ("New lead created");
}
else
{
print ("Unable to create new lead " . $result->Description);
}

Výsledek poté bude vypadat následovně.

V případě chybného zadání budete upozorněni (dle chyby), například jaký parametr je třeba upravit.