Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.5 Kategorie: Doklady / Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují

Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují

Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují nese jméno stavu, který se ve workflow dokladu používá pro nabídku, která byla vytvořena a v účetním systému Pohoda se zatím zpracovává. Pokud je status správně zadaný, tak prostřednictvím synchronizace mezi eWay-CRM® a Pohodou dojde k tomu, že uživatel eWay-CRM® vidí nabídku vytvořenou v Pohodě, která ještě není zpracována.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje nabídku, která se vyřizuje. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram nabídky, která je mezi eWay-CRM® a Pohodou synchronizována, tedy například Nabídka vydaná (Issued proposal).
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že se nabídka vyřizuje - v našem případě to bude stav "Vyřizuje se". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (vložíme do Jméno stavu pro nabídky, které se vyřizují tedy hodnotu "InProcess").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Pro více informací o synchronizaci nabídek mezi Pohodou a eWay-CRM® prosím přejděte k článku Pohoda: Nabídky.

Navigace