Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.5 Kategorie: Doklady / Jméno stavu pro zaúčtované faktury

Jméno stavu pro zaúčtované faktury

Jméno stavu pro zaúčtované faktury nese jméno stavu, který se ve workflow dokladu používá pro fakturu, která byla v účetním systému Pohoda zaúčtována. Pokud je status správně zadaným tak prostřednictvím synchronizace mezi eWay-CRM® a Pohodou dojde i k převedení dokladu v eWay-CRM® do stavu Zaúčtováno (Vyfakturováno).

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro zaúčtované faktury v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje zaúčtovanou fakturu. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram dokladu, který je mezi eWay-CRM® a Pohodou synchronizován, tedy například Faktura přijatá (Purchase invoice).
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že byla faktura zaúčtována - v našem případě to bude stav "Zaúčtováno". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (vložíme do Jméno stavu pro zaúčtované faktury tedy hodnotu "Invoiced").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Pro více informací o synchronizaci faktur mezi eWay-CRM® a Pohodou a pro více informací o synchronizovaných typech prosím přejděte k článku Pohoda: Faktury.

Navigace