Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.4 Kategorie: Docházka / Jméno stavu pro schválenou docházku

Jméno stavu pro schválenou docházku

Položka Jméno stavu pro schválenou docházku nese jméno stavu, který se ve workflow docházky používá pro schválenou docházku. Na základě evidence tohoto stavu v Globálním nastavení, jste potom schopni například generovat report docházky, kde budou jen takto schválené docházky, na stejném principu může fungovat i započítávání docházek do nákladů na projektech či příležitostech. V případě, že hodnota není zadána, v reportech i v nákladech u projektů a příležitostí se zobrazuje veškerá docházka.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro schválenou docházku v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje docházku jako schválenou. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram Docházka.
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že byla docházka schválena - v našem případě to bude stav "Potvrzeno". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (a do globálního nastavení vložíme do Jméno stavu pro schválenou docházku tedy hodnotu "Appoved").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace