Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.15 Kategorie: Pohoda / Upozorňovat na zaplacené faktury v Pohodě

Upozorňovat na zaplacené faktury v Pohodě

Nastavení se zpřístupní až ve chvíli, kdy máte zavedenou integraci eWay-CRM® s účetním systémem Pohoda.

Položka Upozorňovat na zaplacené faktury v Pohodě určuje, zda bude používána funkce notifikací o zaplacení faktur v souvislosti se systémem Pohoda. Díky této funkci budou mít uživatelé přehled o tom, zda byla faktura zaplacena. Jedná se o notifikaci, která je dostupná pouze v případě, že máte s eWay-CRM® integrovaný účetní systém Pohoda.

Dvojím kliknutím na položku Upozorňovat na zaplacené faktury v Pohodě v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutoje funkce zapnutá a vy obdržíte e-mail vždy, když dojde k převedení faktury do stavu Zaplacená (Paid).

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a notifikace zasílána nebude.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace