Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 8. Nákup / Jak získat eWay-CRM® Premium

Jak získat eWay-CRM® Premium

Na stránkách produktu eWay-CRM® si můžete stáhnout produkty eWay-CRM® Free a eWay-CRM® Trial. Licence eWay-CRM® Free je určena pro jednoho uživatele, u eWay-CRM® Trial máte plnou funkčnost zajištěnou (včetně možnosti využívat eWay-CRM® Mobile) na dobu 14 dní. V případě, že se rozhodnete používat produkt eWay-CRM® dlouhodobě v plné funkčnosti a pro více uživatelů, můžete si přímo v aplikaci zakoupit plnou licenci eWay-CRM® Premium.

V praxi jsou dva způsoby, jak se dostat do části aplikace, která vám umožní koupi eWay-CRM® Premium. Nejjednodušší způsob je kliknout na ikonu Koupit v pásu karet eWay-CRM®.

Po kliknutí se bez nutnosti přihlášení otevře Administrační aplikace, kde se vám rovnou otevře sekce Nákup, která slouží k nákupu plně funkční licence eWay-CRM® Premium. Stejného výsledku dosáhnete ve chvíli, kdy se standardně přihlásíte do Administrační aplikace a přejdete do sekce Nákup.

V okně vidíte základní informaci o tom, jakou verzi máte, pro kolik uživatelů je určená a do kdy je licence platná. Pokud máte zájem o koupi licence eWay-CRM® Premium, stačí kliknout na tlačítko Koupit. V takovém případě postupujte podle následujících instrukcí:

 1. V okně, které se otevře po kliknutí na tlačítko Koupit, je potřeba zadat základní informace o vaší osobě, respektive společnosti. Údaje jsou předvyplněné podle toho, jaké jste zadali ve formuláři při vytváření účtu eWay-CRM® - viz článek Vytvoření účtu a databáze při prvním spuštění. Povinné údaje jsou e-mailová adresa a země, ale pro lepší komunikaci můžete zadat další údaje.
  Pokud jste formulář vyplnili podle vašich představ, prosím pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

 1. Nové okno slouží k tomu, abyste si určili, pro kolik uživatelů chcete licenci zakoupit. Můžete tak upravovat počet uživatelů podle vaší aktuální potřeby. Zároveň je součástí stránky shrnutí, kde přesně vidíte, kolik vás bude vámi požadovaná licence stát.
  Pokud máte počet uživatelů správně zadaný, pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  Pokud nejste spokojeni s předchozím krokem, můžete se vrátit prostřednictvím tlačítka Zpět.

 1. Okno obsahuje obchodní podmínky, které si prosím pozorně přečtěte. Jestliže je máte přečtené a souhlasíte s nimi, zaškrtněte pole Souhlasím s objednávkou. Pokud byste chtěli pokračovat, ale pole nezaškrtli, nebude možné objednávku dokončit a na nutnost zaškrtnutí pole budete upozorněni (viz obrázek).
  Pokud s podmínkami souhlasíte a zaškrtli jste potřebné pole, pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  Nejste-li spokojeni s předchozím krokem, můžete se vrátit prostřednictvím tlačítka Zpět.

 1. Dostáváte se do finální fáze, kde si vyberete platební metodu a následně zaplatíte. Platba je možná platební kartou. Jednoduše vyplníte údaje o vaší platební kartě - její číslo, platnost a CVV.
  Pokud jste platební metodu vybrali, můžete dokončit proces kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku a zaplatit. Finanční částka bude stržena z vaší karty a vaše eWay-CRM® Premium licence bude zaplacena.
  Pokud nejste spokojeni s předchozím krokem, můžete se vrátit prostřednictvím tlačítka Zpět.

 1. Proces nákupu licence by měl proběhnout v pořádku a vy od této chvíle můžete používat vaši eWay-CRM® Premium licenci.

Abyste se přesvědčili, že vaše eWay-CRM® přešla z Free/Trial licence na Premium, přejděte do Nastavení eWay-CRM a vyberte záložku Připojení:

Zkontrolujte, že je v adrese webové služby uvedeno "hosting". V takovém případě se převod na eWay-CRM® Premium licenci úspěšně zdařil.

Fakturu obdržíte do dvou dnů od provedení koupě.

Historie objednávek a změna pronájmu

Dostupnost: Historie objednávek a možnost změnit předplatné a platební metodu jsou dostupné od verze eWay-CRM 5.2.0.

Po úspěšném nákupu se vám v sekci Nákup v Administrační aplikaci objeví tabulka Historie objednávek, kde si můžete prostřednictvím odkazu Otevřít online nechat zobrazit fakturu za uvedené období. Jak se vám jednotlivé měsíční platby budou strhávat, objeví se zde i faktury za další období.

Kromě Historie objednávek jsou po úspěšném nákupu dostupné také další možnosti: je možné změnit předplatné, platební metodu anebo je možné předplatné ukončit.

Změna předplatného

Po kliknutí na tlačítko Změna předplatného se objeví okno, v němž kdykoli můžete změnit počet licencí. Počet licencí je možné navýšit, ale i snížit.

Licence pro eWay-CRM® Mobile není možné měnit, vždy se nastaví ve stejném počtu jako licence pro eWay-CRM® Premium.

Svůj výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku.

Pokud jste si navýšili počet licencí, vystaví se vám za dané období dodatečná faktura, která bude na počet licencí, o které jste si svůj pronájem navýšili.

Pokud jste si snížili počet licencí, do konce stávajícího období budete moci využívat původní počet licencí, za následující období již bude vystavena faktura na snížený počet licencí.

Změnit platební metodu

Po kliknutí na tlačítko Změnit platební metodu, se objeví dialog, kde můžete přidat novou platební metodu nebo upravit stávající:

Tlačítko/Odkaz Popis funkce
Přidat novou Můžete přidat další platební metodu, buď kreditní/debetní platební kartu. Nově přidaná platební metoda bude automaticky nastavena jako Aktivní.
Použít jako aktivní Danou platební metodu nastavíte jako Aktivní. Další platba bude zaplacena prostřednictvím této platební metody. Vždy je možné jako Aktivní nastavit pouze jednu platební metodu.
Odstranit Platební metodu ze seznamu odstraníte. Aktivní platební metodu není možné odstranit.

Odhlášení z pravidelných plateb

Ve chvíli, kdy si klient zakoupí pronájem eWay-CRM® Premium, nastaví se automatické strhávání částky ve stanovených intervalech. Pro zrušení takového splácení je možné jednoduše kliknout na tlačítko Ukončit předplatné.

Jakmile nebude další licence zaplacena, nebude možné dále používat eWay-CRM®. Po odhlášení je vždy možné znovu koupit licence.