Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / eWay-CRM® Outlook / Moduly / 15. Uživatelé / Popis a využití modulu Uživatelé

Popis a využití modulu Uživatelé

Využití modulu Uživatelé

V modulu Uživatelé je zobrazen seznam všech uživatelů systému eWay-CRM®. Modul slouží jako místo, kde získáte přehled informací o každém z jednotlivých zaměstnanců. A nejen to, pokud máte dostatečná oprávnění, můžete vidět data "jeho očima". Na kartě uživatele jsou totiž díky záložkovému systému k dispozici přehledy jeho úkolů, jeho kalendář, jeho komunikace s klienty, jeho dokumenty.

Na kartě uživatele jsou dále dostupné i jiné zajímavé agendy, kterými disponuje jen a pouze modul Uživatelé. Díky nim je zde možnost nastavovat uživateli mzdu (ta se poté promítne do jeho pracovních výkazů), žádat o dovolenou či evidovat absolvovaná školení.

Seznam uživatelů

Kliknutím na tlačítko Uživatelé na nástrojové liště eWay-CRM® zobrazíte seznam uživatelů systému. Přejete-li si upravit základní pohled na seznam položek a zobrazit ta data, která vás zajímají, prostudujte si kategorii Hlavní seznam, kde naleznete i další obecné informace o práci s položkami hlavního seznamu.

Ve výchozím zobrazení jsou uvedeni pouze aktivní uživatelé.

Správa uživatelů

Na rozdíl od ostatních modulů nelze v modulu Uživatelé vytvářet nové položky ani mazat již existující, správu uživatelů je možné provádět pouze přes Administrační rozhraní. Více o administraci uživatelů naleznete v sekci 5.4 Users.

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete:

  • Vytvořit nového uživatele - lze pouze v případě, že máte administrátorská oprávnění, pak můžete uživatele vytvořit v Administračním nastavení.
  • Editovat záznamy o existujících uživatelích - dvojklikem nebo přes kontextovém menu položky otevřete záznam a údaje dále upravujte dle potřeb.
  • Odstranit uživatele - pro zachování konzistence dat a možnosti udržování historie položek není možné z eWay--CRM® uživatele mazat. V případě, že některému z uživatelů chcete zamezit v přístupu do systému, je nutné v Administračním nastavení uživatele deaktivovat.

Další obecné informace o práci s položkami hlavního seznamu najdete v kategorii Hlavní seznam.

Sloupec Celé jméno

Díky nastavení Formát celého jména si můžete nastavit, v jakém formátu se vám bude ve sloupci Celé jméno zobrazovat jméno uživatele.

Karta uživatele

Dvojím kliknutím na vybraného uživatele ze seznamu zobrazíte jeho okno pro editaci záznamu.

Základní informace

Základní informace o uživateli (zaměstnanci). Čím více informací, tím snáze se dohledávají a je usnadněna práce s eWay-CRM®. Můžete vložit i fotografii uživatele.

Kontaktní adresa

Zde je prostor pro uvedení adresy daného uživatele.

Kontaktní informace

Zde je prostor pro telefonní čísla a další kontakty pro komunikaci internetovou.

Další údaje

Uvádí se sem specifikace, která jsou spojená s uživatelem a jeho právním statusem, a další náležitosti, které mohou být pro vás, zaměstnavatele, zásadní.

Například se sem řadí i přímý nadřízený daného uživatele - přímý nadřízený má právo schválit nebo zamítnout prémii uživatele.

Délka dovolené určuje, kolik dovolené má uživatel za rok, pole Zbývající dny dovolené pak ukazuje, kolik dovolené tento rok ještě zbývá. Odečítají se pouze absence, které jsou typu Placená dovolená.

Poznámka

Text, který k danému uživateli chcete připojit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.