Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Instalace / Instalace serverové části / Nastavení webové služby eWay-CRM® pro Active Directory přihlašování

Nastavení webové služby eWay-CRM® pro Active Directory přihlašování

Nejprve je potřeba provést instalaci a nastavení webové služby eWay-CRM® podle návodu v centru pomoci. V IIS na kartě Authentification webové služby je potřeba vypnout Anonymous Authentification a místo toho zapnout Windows Authentification.

Dále je potřeba povolit anonymní přihlašování do složky Download webové služby. Nastavení se provede tak, že složku Download převedeme na aplikaci a na kartě Authentification zapneme Anonymous Authentification, ostatní vypneme.

Posledním krokem je úprava souboru Web.config. Pod tagem system.web je potřeba nastavit tyto tagy:

<authentication mode="Windows" />
<identity impersonate="false" />
<authorization><allow users="*" /></authorization>

Aby bylo možné přihlásit do systému pod účtem admin, je třeba vytvořit Windows uživatele a jeho uživatelské jméno zadat do následujícího tagu:

<add key="AdminName" value="username"/>

pod tagem appSetting se nastaví:

<add key="DomainName" value="YOUR_DOMAIN" />
<add key="UseDomainLogin" value="1" />

Pokud se po nastavení běžný uživatel nemůže přihlásit, ale doménový admin ano, je potřeba ještě přidat práva pro čtení nad složkou eWay.