Nastavení webové služby eWay-CRM pro Active Directory přihlašování

Obsah:

Nastavení pro verzi eWay-CRM 6.1 a vyšší

Důležité: Od verze 6.1 ukončujeme podporu ověřování na úrovní HTTP (Windows / Basic Authentication na úrovni IIS) a vyžadujeme Anonymní přihlášení. Ověření vůči Active Directory dělá přímo webová služba, která nově vydává vlastní přihlašovací tokeny a tím výrazně zvyšuje zabezpečení celého systému.

Pokud ve své infrastruktuře používáte jakoukoli bránu či reverse-proxy, která do HTTP komunikace přidává autentifikaci (Basic / NTLM), musíte změnit konfiguraci a povolit anonymní přenos pro eWay-CRM. V opačném případě nebudou klientské aplikace eWay-CRM schopny komunikovat s webovou službou.

Nutná je úprava souboru Web.config. Pod tagem system.web je potřeba nastavit tyto tagy:

<authentication mode="Windows" />
<identity impersonate="false" />
<authorization><allow users="*" /></authorization>

Aby bylo možné přihlásit do systému pod zabudovaným účtem admin, je potřeba vytvořit Windows uživatele a jeho uživatelské jméno zadat do následujícího tagu. Tento užitel ale nesmí již být v seznamu uživatelů eWay-CRM.

<add key="AdminName" value="username"/>

pod tagem appSetting se nastaví:

<add key="DomainName" value="YOUR_DOMAIN" />
<add key="UseDomainLogin" value="1" />

Pozor: Server musí být připojený do stejné domény jako je ta, která se použije v konfiguraci (DomainName).

Pokud se po nastavení běžný uživatel nemůže přihlásit, ale doménový admin ano, je potřeba ještě přidat práva pro čtení nad složkou eWay.

Nastavení pro verzi eWay-CRM 6.0 a nižší

Před výše uvedenými kroky je potřeba provést instalaci a nastavení webové služby eWay-CRM podle návodu v centru pomoci. V IIS na kartě Authentification webové služby je potřeba vypnout Anonymous Authentification a místo toho zapnout Windows Authentification.

Dále je potřeba povolit anonymní přihlašování do složky Download webové služby. Nastavení se provede tak, že složku Download převedeme na aplikaci a na kartě Authentification zapneme Anonymous Authentification, ostatní vypneme.

Následně se postupuje jako v případě verze eWay-CRM 6.1 a vyšší.