Nezobrazení seznamu položek

Popis

Ve webovém rozhraní klikne uživatel na některý z modulů a chce zobrazit jeho seznam. Místo seznamu se načte chybové okno.

V logu webového přístupu se nachází chyba:

2018-02-23 11:32:51,701 ERROR [42] eWay.WebAccess.Presentation.Web.Full.Site.Global: Unhandled exception.
System.Web.HttpUnhandledException (0x80004005): Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. ---> System.InvalidOperationException: DevExpress sort info prescribes sort by property 'State' but no matching descriptor exists in the 'descriptors' argument.
  at eWay.WebAccess.Web.Shared.DevExpress.ConstraintConvertor.ConvertPredicate(FunctionOperator dxOperator, IEnumerable`1 descriptors)
  at eWay.WebAccess.Web.Shared.DevExpress.ConstraintConvertor.ConvertOperator(GroupOperator dxOperator, IEnumerable`1 descriptors)
  at eWay.WebAccess.Presentation.Web.Full.UIModel.Controls.Grid.DevExpress.DataSource.ListServerLogic.SetQueryConstraint(CriteriaOperator filterCriteria, ICollection`1 sortInfo)
  at DevExpress.Data.ServerModeDataController.DoSortRows()
  at DevExpress.Data.DataController.OnRefresh(Boolean useRowsKeeper)
  at DevExpress.Data.DataController.DoRefreshCore(Boolean useRowsKeeper)
  at DevExpress.Data.DataController.DoRefresh(Boolean useRowsKeeper)
  at DevExpress.Data.DataController.EndUpdateCore(Boolean sortUpdate)
  at DevExpress.Web.Data.WebDataControllerProvider.SortGroupChanged(List`1 sortList, Int32 groupCount, String filterExpression, IList groupSummary, IList totalSummary, IList formatConditionSummary)
  at DevExpress.Web.Data.WebDataProxy.SortGroupChanged(List`1 sortList, Int32 groupCount, String filterExpression)
  at DevExpress.Web.ASPxGridBase.SynchronizeDataProxy()
  at DevExpress.Web.ASPxGridBase.BindAndSynchronizeDataProxy()
  at DevExpress.Web.ASPxGridBase.OnFilterChanged()
  at eWay.WebAccess.Presentation.Web.Full.UIModel.Controls.Grid.DevExpress.ASPxItemGrid.ASPxGridView_OnLoad(Object sender, EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
  at DevExpress.Web.ASPxWebControl.OnLoad(EventArgs e)
  at DevExpress.Web.ASPxGridBase.OnLoad(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
  at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
  at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
  at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
  at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Jedná se o chybu nastavení seznamu, která je způsobena tím, že mohlo dojít k odstranění některých polí v databázi. Proto je nutné spustit nad databází proceduru, která staré nastavení smaže.

Důležité: Procedura smaže veškerá uživatelská nastavení, která má daný uživatel nastavená ve webovém rozhraní eWay-CRM®.

Procedura se spouští takto:

EXEC [eWaySP_DeleteWebAccessSettings] 'uzivatelske_jmeno'

Místo uzivatelske_jmeno je třeba dosadit skutečné uživatelské jméno, jehož špatné nastavení seznamů položek chcete smazat.

Po spuštění procedury budou seznamy ve webovém rozhraní v pořádku zobrazeny.