Jak se připojit na on-premise webovou službu v eWay-CRM Online doplňku pro Outlook na Mac

Popis

Při pokusu o přihlášení na webovou službu, která používá self-signed certifikát, který není ověřený, dojde k chybě:

Verze

Všechny verze eWay-CRM

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Pro povolení certifikátu je potřeba kliknout pravým tlačítkem na stránku a vybrat Inspect Element. Pokud volba není k dispozici, je potřeba upravit nastavení Mac.

Zde přejděte do záložky Console.

Do řádku konzole zadejte:

window.location.href = "ADRESA_WEBOVE_SLUZBY"

Po odentrování se pokusí prohlížeč přejít na adresu webové službu. Vyzve k potvrzení certifikátu. Klikněte na tlačítko Show Certificate.

V detailu zkontrolujte certifikát a klikněte na Always trust... a potvrďte pomocí tlačítka Continue.

Poté opakujte přihlášení, ověření adresy webové služby by již mělo projít bez chyb.