Jak si vytvořit zástupce na ploše na záznam v eWay-CRM®

Popis

Na ploše vašich Windows si můžete vytvořit zástupce záznamu z eWay-CRM. Budete mít k dispozici velmi rychlý odkaz na položku, kterou používáte často.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

  1. Nejdříve je potřeba zjistit GUID záznamu (interní identifikátor). Stačí označit záznam v eWay-CRM® a dát Ctrl+C a vložit do Poznámkového bloku. GUID, které hledáte, je první záznam na druhém řádku, např.: 7a5ec98b-e213-4492-8557-3181b121e544 (v tomto případě se jedná o společnost).
  2. Klikněte pravým tlačítkem na Plochu v Microsoft Windows a vyberte Nový > Zástupce.
  3. Jako cestu vložte adresu ve formátu eway://Companies/7a5ec98b-e213-4492-8557-3181b121e544. Companies je název modulu, v kterém je položka uložena, a za tím následuje samotné GUID.