Jak povolit kompresi přenosu dat na webové službě eWay-CRM®?

Popis

Komprese přenosu dat urychluje synchronizaci dat, protože přenášená data jsou obalena do struktury XML, která výrazně zvyšuje obsah přenášených dat. Nastavením komprese se tedy velikost přenášených dat zmenšuje.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Nastavení se liší podle verze IIS.

IIS 7.5 (Windows Server 2008 R2)

V programu Správce Serveru zkontrolujte, zda je aktivní Komprese dynamického obsahu.

Pokud bude stav Neinstalováno jako na obrázku, je potřeba nejprve tuto službu doinstalovat. To se dělá přes tlačítko Přidat službu rolí výše.

Po nainstalování stačí zkontrolovat, zda je na aplikaci eWay povolena komprese.