Nefunkční synchronizace po aktualizaci eWay-CRM® - "Cannot create column OwnerGUID for the table Relations"

Popis

Po provedení aktualizace eWay-CRM® nefunguje synchronizace. Při nahlédnutí do logu nalezneme následující chybu:

Synchronization failed
eWay.Core.DataInterface.StoreException: Cannot create column OwnerGUID for the table Relations ---> eWay.Core.DataInterface.StoreException: Cannot execute sql ALTER TABLE Relations ALTER COLUMN [OwnerGUID] UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL;. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot insert the value NULL into column 'OwnerGUID', table 'eway_msimecek.dbo.Relations'; column does not allow nulls. UPDATE fails.
The statement has been terminated.
  v System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  v System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
  v System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
  v System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
  v System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async)
  v System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
  v System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  v eWay.Core.Data.SynchronizedSqlCommand.<>c__DisplayClass6.<ExecuteNonQuery>b__4()
  v eWay.Core.Data.SqlCommandRepeater.RunSqlCommand(SqlCommand command, SqlCommandDelegate sqlCommand)
  v eWay.Core.Data.SynchronizedSqlCommand.ExecuteNonQuery()
  v eWay.Core.MSSQLDataInterface.MSSQLItemStore.ExecuteRawSql(SqlConnection connection, String sql, Int32 timeOut)
  --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
  v eWay.Core.MSSQLDataInterface.MSSQLItemStore.ExecuteRawSql(SqlConnection connection, String sql, Int32 timeOut)
  v eWay.Core.MSSQLDataInterface.MSSQLItemStore.AlterColumn(String tableName, DatabaseColumn column, Boolean forceNullable)
  v eWay.Core.MSSQLDataInterface.MSSQLItemStore.CreateColumns(String tableId, DatabaseColumn[] databaseColumns)
  --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
  v eWay.Core.MSSQLDataInterface.MSSQLItemStore.CreateColumns(String tableId, DatabaseColumn[] databaseColumns)
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SynchronizeTableColumns(String folder)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.CreateDatabaseStructure()
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Řešení

Problém je v nevyplněném OwnerGUID sloupci u vazeb (starší verze to povolovala).

eWay-CRM® má na tento problém připravený fix, který využije pro údaje položek OwnerGUID údaje ze sloupce CreatedByGUID položek RelationData.

Pro stažení opravy, klikněte na následující odkaz: http://download.eway-crm.cz/fix/FixRelationsOwnerGUID.zip

Soubor je potřeba rozbalit a poté spustit FixLocalDatabase.exe.