Chyba při pokusu o znovuotevření okna pro edici Profesionálního e-mailu

Popis

V případě, že zavřete okno Internet Exploreru, v kterém jste editovali váš Profesionální e-mail a budete chtít toto okno znovu vyvolat, můžete se setkat s následující chybou:

HASH: D1DCEABB30B297BF2D0F8E7B91EEE9ED
Send bulk email through Emailkampane.cz failed
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800704A6): Creating an instance of the COM component with CLSID {0002DF01-0000-0000-C000-000000000046} from the IClassFactory failed due to the following error: 800704a6 A system shutdown has already been scheduled. (Exception from HRESULT: 0x800704A6).
   at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceDefaultCtor(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark)
   at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
   at System.Activator.CreateInstance(Type type)
   at EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignWizard..ctor(EmailCampaignProcessor processor, Guid campaignGuid, String campaignHash, String url, String login, String apiHash)
   at EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignProcessor.OpenEmailCampaignWizardDialog(EmailCampaignProcessor processor, String campaignHash, Int32 totalContactsCreated)
   at EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignCreator.OpenEmailCampaign(EmailCampaignProcessor processor, String campaignHash)
   at EFMarketing.Emailkampanecz.EmailCampaignCreator.ProcessEmailCampaign(List`1 contacts)
--- END TRACE ---

Zároveň se objeví tato hláška: "Nepodařilo se otevřít okno aplikace Internet Explorer. Opakujte akci později nebo zavřete ostatní instance aplikace Internet Explorer."

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Internet Explorer někdy velmi dlouho ukončuje hlavní proces a do té doby nenechá vytvořit nové okno. Pro vyřešení problému je tak potřeba počkat anebo zavřít ostatní okna Internet Exploreru a následně vyvolat okno pro editaci Profesionálního e-mailu.