Timeout při aktivaci synchronizace s Pohodou

Popis

Aktivace synchronizace s Pohodou může trvat i několik minut, pokud zavádíme synchronizaci s Pohodou nad již nějakou dobu používanou databází eWay-CRM®, která má hodně dat.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Abychom se přes aktivaci dostali, je potřeba zvětšit timeout dotazů na webovou službu.

Na straně klienta:

Tam, kde běží administrační aplikace, je potřeba v registrech v HKEY_CURRENT_USER\Software\Memos\eWay Outlook Client\eWaySettings nastavit hodnotu WebServiceCallTimeout na 600 000 (10 minut) (REG_DWORD).

Na straně serveru:

Je potřeba v souboru Web.config nastavit klíč (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/e1f13641(v=vs.100).aspx):

<httpRuntime executionTimeout="900" />

Po aktivaci je dobré nový klíč ve Web.config zakomentovat, aby se již dále nepoužíval.