Chyba synchronizace dokladu ve chvíli, kdy není zadána nadřazená položka ani společnost

Popis

Při nevyplnění nadřazené položky ani kontaktu na dokladu, který má být synchronizován do Pohody, po jeho uložení a pokusu o synchronizaci, vyskočí následující chyba:

--- 2015-10-07 16:40:41,308 [OUTLOOK] ERROR [HASH: FFDD60019EE8DC7DF58E92B38EFD5831] [USER: test6] [EWAY: eWay-CRM® Premium 3.9.7.39] [OL: 15.0.4753.1002] [WIN: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1] ---
Synchronization failed
eWay.Core.Exceptions.StoreException: Uploading of items failed. ---> eWay.Core.Exceptions.StoreException: Cannot save items to webservice to folder 'Relations' ---> eWay.Core.Exceptions.eWayWebServiceException: Web service returned an error (rcGeneralError): Problem executing trigger 'eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeCartRelationChangesIntoPohodaTrigger' on item '5bb6342a-6d01-11e5-932a-080027f0d04c'. Details: Relation between cart and contact or company must be defined
at eWay.Core.WebService.BasicItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\BasicItemStore.cs:line 182
at eWay.Core.WSDataInterface.eWayItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayWSDataInterface\eWayItemStore.cs:line 422
--- End of inner exception stack trace ---
at eWay.Core.WSDataInterface.eWayItemStore.SaveItems(OutlookItem[] items) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayWSDataInterface\eWayItemStore.cs:line 438
at eWay.Core.WebService.BasicItemStore.SaveItem(OutlookItem item) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\WebService\BasicItemStore.cs:line 165
at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveLocalItemToRemoteStore(Application application, SynchronizationItem synchronizationSetting, OutlookItem localItem) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\CachedDataInterface\CachedItemStore.cs:line 1095
at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\CachedDataInterface\CachedItemStore.cs:line 1227
--- End of inner exception stack trace ---
at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\CachedDataInterface\CachedItemStore.cs:line 1237
at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.<>c__DisplayClass4.<UploadItem>b__3() in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 969
at eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(Func`1 transactionCommands, Boolean allowBulkInsert) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\Data\TransactionRepeater.cs:line 96
at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime till, Application outlookApplication) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 959
at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.TryUploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime start, Application outlookApplication) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 941
at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItems(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, List`1 lastUploadedItems) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWaySynchronization\SynchronizeThread.cs:line 814
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Jedná se o chybu, která je spojena s tím, že nedošlo ke kontrole toho, zda jsou pole skutečně vyplněna. U zákazníků, kteří mají synchronizaci s Pohodou, je toto řešeno tím, že se vyžaduje vyplnění jednoho z uvedených polí.

Pokud tato kontrola nastavena není, je možné chybu napravit jednoduše smazáním dokladu ze serveru, nejlépe procedurou eWaySP_DeleteCart. Po smazání dokladu je možné vytvořit nový a po vyplnění nadřazené položky nebo kontaktu se provede správná synchronizace.