Chyba "Nespecifikovaná chyba" / "Unspecified error" při nasazování synchronizace s Pohodou (Microsoft Access databáze)

Popis

Při nasazování synchronizace eWay-CRM® s Pohodou, když je databáze Pohody ve formátu Microsoft Access, se objeví tato chyba:

OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "(null)" returned message "Nespecifikovaná chyba".
Msg 7303, Level 16, State 1, Line 3
Cannot initialize the data source object of OLE DB provider "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" for linked server "(null)".

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Pro vyřešení problému je nutné, aby služba SQL, ve které je databáze eWay-CRM® běžela pod účtem LOCAL SYSTEM. Pro nastavení postupujte podle následujících kroků:

  1. Přejděte na váš server. V nabídce Start systému Microsoft Windows dejte vyhledávat services.msc. Nalezený výsledek spusťte.

  1. Otevře se okno se službami systému Microsoft Windows. Zde najděte službu SQL Server, pod kterou běží vaše eWay-CRM® - v tomto případě se jedná o službu SQL Server (SQL2008R2). Na službu klikněte pravím tlačítkem a vyberte Properties (Vlastnosti).

  1. V dialogu vlastností přejděte do záložky Log On (Přihlášení) a zde vyberte možnost Local System account (Místní systémový účet). Změnu potvrďte.

  1. Po změně je vyžadován restart služby, který je nutné odsouhlasit.