Tlačítka eWay-CRM Online v desktopovém Outlooku jsou zašedlá

Popis

Na ikony eWay-CRM Online nelze kliknout. Jsou neaktivní.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Varianta 1: Není vybraný e-mail

Příčina bude pravděpodobně ve skutečnosti, že není vybraný e-mail. Aby byly funkce aktivní, je potřeba mít v Outlooku vybraný e-mail, a to pouze jeden.

Varianta 2: Není vybrané vhodné zobrazení e-mailů

Problém je spojen s tím, jak jsou v Outlooku zobrazovány e-maily. Je třeba mít zapnuté konkrétní zobrazení e-mailů, nikoli tento seznam:

Přejděte do záložky Zobrazení v Outlooku a vyberte možnost Změnit zobrazení. Zde je třeba kliknout na možnost Kompaktní.

Pokud je tento pohled zapnutý, eWay-CRM Online je aktivní.