Při kliknutí na záložku eWay-CRM® se nezobrazí pás karet

Popis

Když procházíte Microsoft Outlook a kliknete na záložku eWay-CRM® pro zobrazení pásu karet, tento pás karet se vám nezobrazí:

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Jedná se o chybu, která je způsobená zobrazováním v Microsoft Outlook a není z naší strany ovlivnitelná.

Řešením je překliknout na jiný pás karet a následně se vrátit na pás karet eWay-CRM®, který by se měl již standardně zobrazit.