Po startu Microsoft Office se nespouští doplněk eWay-CRM

Popis

V nastavení doplňků je doplněk eWay-CRM® neaktivní. I v případě, že jej aktivujete, ke skutečnému zaktivování nedojde a problém přetrvává.

Jedná se o problém, který může být způsoben větším množstvím příčin. V článku jsou shrnuty všechny známé příčiny:

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Aktivace doplňku eWay-CRM

Aktivujte doplněk eWay-CRM prostřednictvím manuálu v článku V MS Outlooku nevidím panely nástrojů eWay-CRM®.

Po znovuotevření Microsoft Outlook verze 2013 a vyšší se doplněk eWay-CRM® nenačítá

Doplněk musí být znovu aktivován.

Zkontrolujte registr, zda neobsahuje nevhodný klíč. Je potřeba se podívat do cest:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\XX.0\Outlook\Addins\eWayAddin.Connect (místo XX bude konkrétní verze Microsoft Office, která se na jednotlivých počítačích může lišit)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins (Wow6432Node se pak v cestě objevuje v případě, že uživatel používá 32-bitové Microsoft Office na 64-bitovém operačním systému)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\XX.0\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\AddIns\eWayAddin.Connect (místo XX bude konkrétní verze Microsoft Office, která se na jednotlivých počítačích může lišit; Wow6432Node se pak v cestě objevuje v případě, že uživatel používá 32-bitové Microsoft Office na 64-bitovém operačním systému)

Na těchto cestách v registru zkontrolujte, jestli v nich neexistuje klíč eWayAddin.Connect. Pokud ano, je potřeba tento klíč smazat.

Základní řešení nespuštění doplňku eWay-CRM® na Microsoft Office verze 2013 a vyšší

Varianta 1: Instalace Microsoft Forms 2.0 .NET Programmability Support

Je potřeba zjistit, zda je v pořádku nainstalována součást Office Microsoft Forms 2.0 .NET Programmability Support. Postupujte následujícím způsobem:

  1. Přejděte do ovládacího panelu Programy a funkce/Přidat nebo odebrat programy a vyhledejte položku MS Office 2013
  2. Klikněte na položku pravým tlačítkem a vyberte možnost Změnit
  3. Vyberte možnost Přidat či odebrat součásti a zkontrolujte, zda je Microsoft Forms 2.0 .NET Programmability Support nainstalován

 1. V případě, že doplněk nainstalovaný není, nainstalujte jej.

Varianta 2: Odinstalování starší verze MS Office

Jestliže první varianta nepomůže, je potřeba zkontrolovat, zda není nainstalována také stará verze MS Office. V případě, že je stará verze stále nainstalována, odinstalujte ji.

Varianta 3: Opravit MS Office

V některých případech může dojít k tomu, že je chyba na straně balíku MS Office, kde došlo k poškození některé jeho části. V takovém případě postupujte podle tohoto návodu.

Nespuštění doplňku eWay-CRM® na Microsoft Office 365 s chybou v logu

V nastavení doplňků je doplněk eWay-CRM® neaktivní. I v případě, že jej aktivujete, ke skutečnému zaktivování nedojde a problém přetrvává.

V eWayAgent.exe logu je uvedena následující chyba:

[eWayAgent] ERROR
An error occurred in application.
System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Název souboru: Microsoft.Office.Interop.Outlook, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c
v eWay.Core.OutlookAccess.Application.Dispose(Boolean disposing)
v eWay.Core.DisposableObject.Finalize()
v eWay.Core.OutlookAccess.Application.Finalize()

Varianta 1: Zaktualizovat eWay-CRM®

V případě, že máte verzi eWay-CRM® nižší než 3.9, může se problém vyřešit právě zaktualizováním na verzi 3.9 a vyšší.

Varianta 2: Oprava .NET Framework

Viz článek Jak spustit opravu .NET Framework.

Doplněk se spouští, ale ikony eWay-CRM jsou zašedlé

V takovém případě je potřeba s podívat do logu eWay-CRM a hledat chybu při spuštění. Pokud žádná chyba není v logu vidět, je potřeba aktivovat diagnostický log - viz článek Zapnutí diagnostického logu.

V logu se pak může objevit následující chyba:

--- [HASH: 50AC25F5DB7729051D659BC64F82C818] ---
Unable to run method
System.InvalidOperationException: ModuleManager should be initialized using FormManager
 v eWay.Core.Modules.ModuleManager.Initialize()
 v eWay.Core.Modules.ModuleManager.MethodRunner`1.RunMethod(RunMethodDelegate action)
--- END TRACE ---

V takovém případě je potřeba hledat opět chybu, která se objeví v podstatě ihned po startu Microsoft Outlook. Tato chyba totiž pouze říká, že doplněk eWay-CRM není správně inicializovaný.