Po instalaci aktualizací se MS Outlook 2010 spouští v nouzovém řežimu, nejde ani doplněk eWay-CRM®

Popis

V případě, že se nainstaluje aktualizace KB3114409 pro MS Outlook, tak není možné následně pustit MS Outlook standardně, protože ten se spouští v nouzovém režimu. Systém eWay-CRM® v tomto režimu neběží, protože je jako doplněk zakázán.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Varianta 1: Změnit nastavení v registrech MS Windows

Postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete Registr systému MS Windows
 2. Přejděte do HKEY_LOCAL_MACHINE\​Software\​Microsoft\​Office\​14.0\​Outlook\​Security\
 3. V případě, že by nějaký klíč v adrese nebyl přítomný, je potřeba jej vytvořit - kliknout na poslední přítomnou položku v adrese pravým tlačítkem a vybrat Nový > Klíč a uvést příslušné jméno podle adresy.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na Security a vyberte Nový > Hodnota DWORD.
 5. Napište DisableSafeMode a potvrďte.
 6. Pravým tlačítkem klikněte na DisableSafeMode a vyberte Změnit...
 7. Jako hodnotu zadejte 0.
 8. V případě, že máte MS Windows 64bit a MS Office 32bit, přidejte také DisableSafeMode o hodnotě 1 do adresy HKEY_LOCAL_MACHINE\​SOFTWARE\​Wow6432Node\​Microsoft\​Office\​14.0\​Outlook\​Security\
 9. Restartujte počítač. Po opětovném zapnutí MS Outlook by měla být chyba odstraněna.

Varianta 2: Odinstalování aktualizace

Chybovou aktualizaci MS Outlook je možné odinstalovat ze systému MS Windows:

 1. Přejděte to Panelu nástrojů a vyhledejte možnost Zobrazit nainstalované aktualizace - je možné přes vyhledávací pole Průzkumníku.
 2. Najděte aktualizaci označenou jako KB3114409 a odinstalujte ji. Její odinstalování nebude mít vliv na funkčnost MS Outlook.