Nevidím pole nadřazená položka v úkolech, kalendáři a v e-mailech (ve standardním logu není žádná chyba)

Popis

Uživatelsky se chyba projevuje tak, že uživatel nevidí v e-mailech, kalendáři a úkolech v MS Outlooku vyplněná pole Nadřazená položka, případně chybí další prvky eWay-CRM®. V logu se však v souvislosti s touto chybou neobjevuje žádná chybová zpráva.

Pokud je zapnuté diagnostické logování (viz článek Zapnutí diagnostického logu), bude v tomto diagnostickém logu podobná chyba jako následující:

HASH: 213F72EDBD760444B52D0BEC560C726F
A first chance exception occured
System.Reflection.TargetInvocationException: Cíl vyvolání způsobil výjimku. ---> System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení Microsoft.Vbe.Interop.Forms, Version=11.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
v eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.BeforeFormRegionShow(_FormRegion formRegion)
--- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
v System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
v System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
--- END TRACE --- 

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Problém je v tom, že se nedaří načíst knihovna Microsoft.Vbe.Interop.Forms.dll z GAC (Global Assembly Cache).

Je potřeba stáhnout a spustit nástroj na opravu .NET Framework a poté restartovat počítač.