Náhodná chyba při odesílání e-mailu

Popis

Dojde k náhodné a nepředpokládané chybě při odesílání e-mailu. V logu se objevuje následující chyba:

Message: System.ArgumentException: Operaci nelze dokončit. Některý z parametrů je neplatný.
v Microsoft.Office.Interop.Outlook._MailItem.Save()
v eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.OnSave()
v eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.Save()
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.TrackSentMail(MailItem mailItem)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.OutlookApplication_ItemSend(Object item, Boolean& cancel)

TargetSite: Void Save()
Source: Microsoft Outlook
StackTrace:
v Microsoft.Office.Interop.Outlook._MailItem.Save()
v eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.OnSave()
v eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.Save()
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.TrackSentMail(MailItem mailItem)
v eWay.Core.Office.Addins.EmailsAddin.Connect.OutlookApplication_ItemSend(Object item, Boolean& cancel)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Chyba je způsobena neobvyklou (špatnou) hodnotou e-mailu v seznamu automatického dokončování (jedná se o funkci, kdy se při psaní e-mailové adresy samy nabízí uložené e-mailové kontakty).

Varianta 1: Smazání pouze jednoho kontaktu

Jestliže víte, který e-mailový kontakt je špatně automaticky doplňován, mělo by stačit při psaní e-mailu tento smazat klávesou Delete.

Varianta 2: Smazání seznamu automatického dokončování v MS Outlook

Pokud chcete mít jistotu, že se chyba nebude příště opakovat, je potřeba promazat celý seznam automatického dokončování. Do nastavení automatického dokončování se dostanete prostřednictvím tlačítka Soubor > Možnosti a zde vyberete sekci Pošta, kde najdete tlačítko Vyprázdnit seznam automatického dokončování.

Klikněte na tlačítko Vyprázdnit seznam automatického dokončování a tím smažete celý seznam kontaktů pro automatické dokončování.

Varianta 3: Smazání seznamu automatického dokončování prostřednictvím příkazového řádku

V případě, že vypnete MS Outlook, máte možnost promazat seznam automatického dokončování přes příkazovou řádku systému MS Windows.

V příkazovém řádku operačního systému MS Windows zadejte následující příkaz:

outlook.exe /cleanautocompletecache

Po opětovném spuštění MS Outlook by se již chyba neměla opakovat.