Microsoft Outlook spadne při pokusu o zobrazení modulu Reporty

Popis

Ve chvíli, kdy kliknete na ikonu Reporty na pásu karet eWay-CRM, Microsoft Outlook spadne.

V logu se objevuje tato chyba:

HASH: 5C3551BFCA071FB95D6A7DB070CB6278
An error occurred in application. System.IO.FileNotFoundException: Nelze načíst soubor nebo sestavení Microsoft.ReportViewer.WinForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a nebo jeden z jejich závislých prvků. Systém nemůže nalézt uvedený soubor. Název souboru: Microsoft.ReportViewer.WinForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a v eWay.Core.GUI.Reports.eWayReportViewer.InitializeComponent() v eWay.Core.GUI.Reports.eWayReportViewer..ctor() v eWay.Core.ReportsActiveX.Reports.InitializeComponent() v eWay.Core.ReportsActiveX.Reports..ctor()

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Low

Postup řešení

Chyba je způsobena tím, že není nainstalován softwaru Microsoft Report Viewer, který se instaluje během instalace eWay-CRM.

Pro napravení chyby je potřeba doinstalovat Microsoft Report Viewer anebo přeinstalovat eWay-CRM® přímo z instalačního EXE souboru.