Chyba: Unable to compute hash, because recipients or sender is null

Popis

Chyba se loguje jako varování:

Warning has been logged: Unable to compute hash, because recipients or sender is null
  at eWay.Core.Logger.InternalLogger.LogEntry(String message, Exception ex, LogEntryType entryType) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\Logger.cs:line 163
  at eWay.Core.Logger.InternalLogger.LogEntry(String message, LogEntryType entryType) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\Logger.cs:line 142
  at eWay.Core.Logger.InternalLogger.LogWarning(String message) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\Logger.cs:line 205
  at eWay.Core.Logger.LogWarning(String message) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\Logger.cs:line 69
  at eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.ComputeHash(String subject, String sender, String recipients, DateTime sentOn) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\MailItem.cs:line 856
  at eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.get_Hash() in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\MailItem.cs:line 833
  at eWay.Core.OutlookAccess.MailItem.CanImport(PermissionsManager permissionsManager) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\MailItem.cs:line 799
  at eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.<EnableDisableSaveButton>b__44(ItemBase x) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayAddin\Addins\OutlookAddin\Connect.Ribbons.cs:line 1077
  at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Selection.Any(Func`2 predicate) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\OutlookAccessLibrary\Selection.cs:line 56
  at eWay.Core.Office.Addins.OutlookAddin.Connect.EnableDisableSaveButton(IRibbonControl control) in c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayAddin\Addins\OutlookAddin\Connect.Ribbons.cs:line 1077
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

Projeví se to tak, že ikonky pro uložení jsou zašednuté (viz obrázek níže). E-mail není možné uložit do eWay-CRM®.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

V případě této chyby je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k některé z následujících dvou skutečností:

 • Není vyplněna adresa příjemce e-mailu.
 • Příjemce je v kontaktech, ale kontakt v MS Outlook nemá e-mailovou adresu.

Jakmile dojde k napravení některého z těchto nedostatků, chyba se nebude opakovat.