Chyba při odeslání pozvánky

Popis

V logu se objevuje tato chyba:

EXCEPTION ***
Message: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8000FFFF): Catastrophic failure (Exception from HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEXPECTED))
at Redemption.AddressEntryClass.get_SMTPAddress()
at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.GetEmailAddressFromAddressEntry(AddressEntry address)
at eWay.Core.OutlookAccess.AppointmentItem.get_Recipients()
at eWay.Core.Office.ItemManagers.CalendarItemManager.CreateRelationsWithParticipants(AppointmentItem appointmentItem)
at eWay.Core.Office.ItemManagers.CalendarItemManager.OnAfterItemCreated(ILocalItemStore itemStore, ItemBase item)
at eWay.Core.Office.ItemManagers.ItemManagerBase.<>c__DisplayClass1.<OnFolderItemAdded>b__0()
at eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(ILocalItemStore itemStoreParameter, TransactionDelegate transactionCommands)
at eWay.Core.Office.ItemManagers.ItemManagerBase.OnFolderItemAdded(ItemBase item)
at eWay.Core.Office.ItemManagers.ItemManagerBase.folder_ItemAdded(ItemBase item, String folder)
T
argetSite: System.String get_SMTPAddress()
Source: Interop.Redemption
StackTrace:
at Redemption.AddressEntryClass.get_SMTPAddress()
at eWay.Core.OutlookAccess.ItemBase.GetEmailAddressFromAddressEntry(AddressEntry address)
at eWay.Core.OutlookAccess.AppointmentItem.get_Recipients()
at eWay.Core.Office.ItemManagers.CalendarItemManager.CreateRelationsWithParticipants(AppointmentItem appointmentItem)
at eWay.Core.Office.ItemManagers.CalendarItemManager.OnAfterItemCreated(ILocalItemStore itemStore, ItemBase item)
at eWay.Core.Office.ItemManagers.ItemManagerBase.<>c__DisplayClass1.<OnFolderItemAdded>b__0()
at eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(ILocalItemStore itemStoreParameter, TransactionDelegate transactionCommands)
at eWay.Core.Office.ItemManagers.ItemManagerBase.OnFolderItemAdded(ItemBase item)
at eWay.Core.Office.ItemManagers.ItemManagerBase.folder_ItemAdded(ItemBase item, String folder)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Návod na to, jak promazat automaticky ukládané e-mailové adresy v Microsoft Outlooku najdete v článku Jak vyprázdnit seznam automatického dokončování adres (cache) v Microsoft Outlook.