Chyba při ukládání dokumentu v Microsoft Word do eWay-CRM® přes tlačítko v pásu karet Wordu

Popis

Máte otevřený dokument v Microsoft Word a pokusíte se kliknout na tlačítko Uložit do eWay-CRM. Místo klasického dialogu eWay-CRM se objeví dialog Uložit jako. Po kliknutí na Storno nebo OK vyskočí tato chyba:

*** EXCEPTION ***
Hash: B90E77DC47F06EDEC267F57E32A7A727
Message: System.InvalidOperationException: Unable to save file into 'C:\Users\Roman\AppData\Roaming\Memos\eWay\Documents\690852ce-1ad5-11e5-a900-0800276ed79a\Dokument.docx' ---> System.NotImplementedException: Method SaveAs2 not found
  v eWay.Core.ReflectionHelper.CallMethod(Object instance, Type type, String name, BindingFlags flags, Object[] parameters) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\ReflectionHelper.cs:řádek 302
  v eWay.Core.ReflectionHelper.CallPublicMethod(Object instance, String name, Object[] parameters) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayShared\ReflectionHelper.cs:řádek 271
  v eWay.Core.DocumentStub.WordWrapper.SaveAs2(String fileName, Int32 fileFormat) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\WordWrapper.cs:řádek 203
  v eWay.Core.DocumentStub.WordWrapper.SaveFileAs(String strFileName) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\WordWrapper.cs:řádek 170
  --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
  v eWay.Core.DocumentStub.WordWrapper.SaveFileAs(String strFileName) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\WordWrapper.cs:řádek 176
  v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.<>c__DisplayClass4.<SaveNewDocument>b__3() v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\DocumentStub.cs:řádek 157
  v eWay.Core.GUI.Common.Design.DisplayWaitCursor(Action action) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\DevExpressGUI\Design.cs:řádek 132
  v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.SaveNewDocument(ItemWrapper itemWrapper, String userDefinedDocumentName) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\DocumentStub.cs:řádek 135
  v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.SaveDocument(Object selectedItem) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\DocumentStub.cs:řádek 254
  v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.MenuAction(String actionID, Object SelectedItem) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\DocumentStub.cs:řádek 55
TargetSite: System.String SaveFileAs(System.String)
Source: eWay.Core.DocumentStub
StackTrace:
  v eWay.Core.DocumentStub.WordWrapper.SaveFileAs(String strFileName) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\WordWrapper.cs:řádek 176
  v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.<>c__DisplayClass4.<SaveNewDocument>b__3() v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\DocumentStub.cs:řádek 157
  v eWay.Core.GUI.Common.Design.DisplayWaitCursor(Action action) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\DevExpressGUI\Design.cs:řádek 132
  v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.SaveNewDocument(ItemWrapper itemWrapper, String userDefinedDocumentName) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\DocumentStub.cs:řádek 135
  v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.SaveDocument(Object selectedItem) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\DocumentStub.cs:řádek 254
  v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.MenuAction(String actionID, Object SelectedItem) v c:\CC.NET\Projects\NAnt\Sources\eWayLibrary\eWayDocumentStub\DocumentStub.cs:řádek 55

Případně se objeví následující chyba:

*** EXCEPTION ***
Version: eWay-CRM(r) Premium 5.1.0.55
Hash: 98437D012C9ADC6554A25EED133F61A2
Message: System.InvalidOperationException: Unable to save file into 'C:\Users\ptk0100\AppData\Roaming\Memos\eWay\Documents\f91270fd-0d6e-11e8-82fd-00051ba709b9\Dokument.docx' ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Cíl vyvolání způsobil výjimku. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Příkaz nebyl úspěšný

v Microsoft.Office.Interop.Word.DocumentClass.SaveAs2(Object& FileName, Object& FileFormat, Object& LockComments, Object& Password, Object& AddToRecentFiles, Object& WritePassword, Object& ReadOnlyRecommended, Object& EmbedTrueTypeFonts, Object& SaveNativePictureFormat, Object& SaveFormsData, Object& SaveAsAOCELetter, Object& Encoding, Object& InsertLineBreaks, Object& AllowSubstitutions, Object& LineEnding, Object& AddBiDiMarks, Object& CompatibilityMode)

--- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
v System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
v System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
v System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
v eWay.Core.ReflectionHelper.CallMethod(Object instance, Type type, String name, BindingFlags flags, Object[] parameters, Type[] parameterTypes)
v eWay.Core.DocumentStub.WordWrapper.SaveAs2(String fileName, Int32 fileFormat)
v eWay.Core.DocumentStub.WordWrapper.SaveFileAs(String strFileName)
--- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
v eWay.Core.DocumentStub.WordWrapper.SaveFileAs(String strFileName)
v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.<>c__DisplayClass6_0.<SaveNewDocument>b__0()
v eWay.Core.GUI.Common.Design.DisplayWaitCursor(Action action)
v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.SaveNewDocument(ItemWrapper itemWrapper, String userDefinedDocumentName)
v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.SaveDocument(Object selectedItem)
v eWay.Core.Office.Addins.WordAddin.Connect.ImportDocument()
v eWay.Core.Office.Addins.WordAddin.Connect.Save2eWayButton_Click(IRibbonControl control)
TargetSite: System.String SaveFileAs(System.String)
Source: eWay.Core.DocumentStub
StackTrace:
v eWay.Core.DocumentStub.WordWrapper.SaveFileAs(String strFileName)
v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.<>c__DisplayClass6_0.<SaveNewDocument>b__0()
v eWay.Core.GUI.Common.Design.DisplayWaitCursor(Action action)
v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.SaveNewDocument(ItemWrapper itemWrapper, String userDefinedDocumentName)
v eWay.Core.DocumentStub.DocumentStub.SaveDocument(Object selectedItem)
v eWay.Core.Office.Addins.WordAddin.Connect.ImportDocument()
v eWay.Core.Office.Addins.WordAddin.Connect.Save2eWayButton_Click(IRibbonControl control)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Chyba je způsobena doplňkem abDocs Word Addin od společnosti ACER. Je možné, že ukládání mohou blokovat i jiné doplňky.

Pro vyřešení problému je potřeba deaktivovat doplněk v Microsoft Word:

 1. V Microsoft Word klikněte na záložku Soubor.

 1. Zde vyberte Možnosti.

 1. V levém menu klikněte na Doplňky.

 1. V sekci Doplňky klikněte na tlačítko Přejít.

 1. Zde je potřeba mít doplněk abDocs Word Addin nezaškrtnutý, případně jej tedy odebrat, Po jeho odebrání by se chyba již neměla objevovat.