"Datový soubor neobsahuje žádná data pro import" při importu z Microsoft Excel

Popis

Excelový soubor data ve skutečnosti obsahuje, ale přesto se uživateli objeví hláška "Datový soubor neobsahuje žádná data pro import."

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Je potře zkontrolovat, že excelový soubor obsahuje pouze jeden list - listy mohou být schované.

Klikněte na záložku listu a vyberte možnost Zobrazit.

Další zobrazené listy smažte.