Chyba při psaní textu do pole Poznámka po aktualizaci AVG

Popis

V logu se zobrazuje tato chyba:

*** EXCEPTION ***
Message: System.AccessViolationException: Došlo k pokusu o čtení nebo zápis
v chráněné paměti. Zpravidla se jedná o indikaci, že došlo k poškození další paměti.
v System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
v System.Windows.Forms.NativeWindow.DefWndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.DefWndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.WmKeyChar(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.TextBoxBase.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.TextBox.WndProc(Message& m)
v DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskBox.BaseWndProc(Message& m)
v DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskBox.MaskStrategy.SimpleStrategy.DoWndProc(Message& m)
v DevExpress.XtraEditors.Mask.MaskBox.WndProc(Message& m)
v DevExpress.XtraEditors.TextBoxMaskBox.WndProc(Message& msg)
v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

V programu AVG je potřeba vytvořit výjimku pro eWay-CRM®. Před změnami pro jistotu vypněte MS Outlook, aby se změny následně načetli při jeho opětovném spuštění. Postupujte takto:

  1. V hlavním okně programu AVG vyberte  na horní liště Možnosti a v otevřeném menu Pokročilé nastavení...
  2. V Pokročilém nastavení v programu AVG přejděte do sekce Výjimka.
  3. Pomocí tlačítka Přidat výjimku, přidejte novou výjimku.
  4. Vyberte možnost Aplikace nebo soubor, zaškrtněte I když dojde ke změně nebo aktualizaci a ostatní možnosti nechte zaškrtnuté. Vyberte pak soubor, který nechcete testovat. V tomto případě se jedná o soubor eWayAgent.exe, který je v hlavní složce programu eWay-CRM®.
  5. Po potvrzení nové výjimky se tato objeví v seznamu výjimek.
  6. Potvrďte svou volbu a znovu zapněte MS Outlook.