Kontrola nainstalovaných rolí IIS při instalaci eWay-CRM® na server

Popis

Není možné provést instalaci eWay-CRM® na serveru kvůli chybějícím rolím v IIS.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Příčina je v IIS (Správce Internetové informační služby), kde je potřeba povolit specifické role, aby bylo možné instalaci provést.

Na serveru (prostřednictvím aplikace Server Manager) musí být zpřístupněny následující role:

  • Technologie ASP.NET 3.5 (pro verze eWay-CRM starší než 6.0)
  • Technologie ASP.NET 4.5
  • Statický obsah (Static Content)