eWay-CRM® nelze odinstalovat

Popis

Systém eWay-CRM® nelze odinstalovat z počítače - během odinstalování je proces přerušen a aplikace je nadále na vašem počítači.

V logu se zobrazí tato zpráva:

*** EXCEPTION ***
Message: Microsoft.Reporting.WinForms.LocalProcessingException: An error occurred during local report processing. --->
Microsoft.Reporting.DefinitionInvalidException: The definition of the report 'Main Report' is invalid. --->
Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: An unexpected error occurred in Report Processing. ---> System.IO.IOException:
The process cannot access the file 'C:\Users\aurelia\AppData\Local\Temp\expression_host_547b0dca54e84f78b42af3ecc8fa2d5b.dll' because it is being used by another process.
at
System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at
System.IO.File.Delete(String path)
at
Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportCompileTime.InternalCompile(Report report, AppDomain compilationTempAppDomain, BooleanrefusePermissions) at...

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Varianta 1: Chyba eWay Agenta

eWay Agent se zasekl a je nutné jej vypnout prostřednictvím Správce úloh. Spusťte Správce úloh ve Windows, vyberte záložku Procesy a ukončete proces eWayAgent. eWay-CRM® již půjde odinstalovat.

Varianta 2: Restart počítače

Restart počítače také v tomto případě pomůže a nové odinstalování již proběhne bezchybně.