Chyba -2068119551 během instalace eWay-CRM®

Popis

Instalace nedoběhne v pořádku a eWay-CRM® nabídne odeslání logu. V instalačním logu je chyba číslo "-2068119551".

V logu je tato zpráva:

2015-03-22 17:46:22,656 user DEBUG eWaySetupLauncher - Setup start!
2015-03-22 17:46:23,242 user DEBUG eWaySetupLauncher - Installed MS Outlook found. Version: '15.0.4420.1017'
2015-03-22 17:46:23,258 user DEBUG eWaySetupLauncher - C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\7zS3186.tmp\setup64.msi
2015-03-22 17:46:23,258 user DEBUG eWaySetupLauncher - C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\7zS3186.tmp\MSSQL\setup.EXE
2015-03-22 17:46:23,289 user DEBUG eWaySetupLauncher - Start installing eWay.
2015-03-22 17:46:23,289 user DEBUG eWaySetupLauncher - Run process.
2015-03-22 17:46:23,367 user DEBUG eWaySetupLauncher - Waiting for process 'msiexec.exe'. Arguments: '/i "C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\7zS3186.tmp\setup64.msi"'
2015-03-22 17:47:32,414 user DEBUG eWaySetupLauncher - Process exited with code = 'Successfull'
2015-03-22 17:47:32,524 user DEBUG eWaySetupLauncher - Run process.
2015-03-22 17:47:32,617 user DEBUG eWaySetupLauncher - Waiting for process 'C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp\7zS3186.tmp\MSSQL\setup.EXE'. Arguments: '/ACTION=Install /QS=1 /FEATURES=SQLEngine /INSTANCENAME=EWAYSQL /SECURITYMODE=SQL /SAPWD=eWay-CRM123 /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS=1 /SQMREPORTING=0 /ADDCURRENTUSERASSQLADMIN=1 /SQLSVCSTARTUPTYPE=Automatic /NPENABLED=1 /TCPENABLED=0 /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\SYSTEM" /SKIPRULES=RebootRequiredCheck'
2015-03-22 17:50:12,437 user DEBUG eWaySetupLauncher - Process exited with code = '-2068119551'
2015-03-22 17:50:12,437 user ERROR eWaySetupLauncher - Installation of Microsoft SQL Server Express failed with code '-2068119551'
2015-03-22 17:50:12,625 user ERROR eWaySetupLauncher - SQL service is not registered in services
2015-03-22 17:50:12,625 user ERROR eWaySetupLauncher - Installation failed with error code '-2068119551'.  

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Z logu můžeme vyčíst, že instalace MS SQL Serveru se nezdařila.

Varianta 1: Restartování počítače

Restartovat PC a instalaci spustit znovu. Toto překvapivě snadné řešení zabere ve většině případů.

Varianta 2: Samostatná instalace MS SQL Serveru

Nainstalujte MS SQL Server samostatně a eWay-CRM® poté v rámci instalaci napojte na nainstalovaný SQL server.

Zde prosím postupujte podle následujícího článku, kde jsou postupy instalace i napojení eWay-CRM® popsány: Ruční instalace Microsoft SQL Server 2008 R2