The file XXX.ost is in use and cannot be accessed. Close any application that is using this file, and then try again. You might need to restart your computer.

Popis

Objeví se chyba:

The file XXX.ost is in use and cannot be accessed. Close any application that is using this file, and then try again. You might need to restart your computer.

XXX nahrazuje konkrétní název souboru, protože název se liší.

Konkrétní chyba může mít například následující podobu:

HASH: 549E2FA81C5DE0B6E42E62022B07DE32
Synchronization failed
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004011D): Error in IMAPISession::OpenMsgStore: MAPI_E_FAILONEPROVIDER
ulVersion: 0
Error: The file C:\Users\Asia-pc\AppData\Local\Microsoft\Outlook\XXX.ost is in use and cannot be accessed. Close any application that is using this file, and then try again. You might need to restart your computer.
Component: Outlook Data File
ulLowLevelError: 2147747893
ulContext: 268828930
  at Interop.eWayRedemption.RDOStoreClass.GetDefaultFolder(rdoDefaultFolders FolderType)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Helpers.MailboxHelper.GetDefaultFolderDefinedByOutlook(RDOStore mailbox, OlDefaultFolders folderType)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Helpers.MailboxHelper.GetDefaultFolders(OlDefaultFolders folderType)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetDefaultFolders(String folderName)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetItemByGuid(String itemId, String folderName)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Application.GetItemByDescription(OutlookItemDescriptor descriptor)
  at eWay.Core.OutlookAccess.ApplicationWrapper.GetItemByDescription(OutlookItemDescriptor descriptor)
  at eWay.Core.OutlookAccess.Library.ShouldSynchronizeWithOutlook(String itemId, String folderName, IApplication olApplication, ILocalItemStore itemStore, Boolean delete)
  at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveToOutlook(OutlookItem diItem, IApplication olApplication, Nullable`1 serverItem)
  at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveRemoteItemToLocalStore(OutlookItem remoteItem, Application olApplication, Boolean& isNew)
  at eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.DownloadItemUsingItemChanges(Application application, SynchronizationSettings synchronizationSettings, SynchronizationItem syncItem, ItemVersion[] items, Dictionary`2 newDownloadedItems)
  at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.SynchronizeChanges(Application application, SynchronizationSettings synchronizationSettings, List`1 lastUploadedItems, Dictionary`2 newDownloadedItems, Boolean& newData, Int64& localLastChange, Int64 serverLastChange, SynchronizationOfChangesStateUpdater stateUpdater)
  at eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.SynchronizeChanges(Boolean& synchronizationOK, List`1 lastUploadedItems, Boolean& newData, Int64& lastChange)
--- END TRACE ---

Chyba se objevuje v různých situacích a ne jen při práci s eWay-CRM®:

 • Otevření MSG souboru
 • Při uložení kontaktu do eWay-CRM®
 • Při synchronizaci eWay-CRM® se serverem, pokud došlo ke změně kontaktu

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Varianta 1: Restart

Nejprve restartujte program Microsoft Outlook. Problém může být způsoben jen menší, dočasnou závadou.

V případě, že by restart programu nepomohl, je vhodné vyzkoušet restartovat Váš počítač. Po novém načtení všech aplikací může být problém vyřešen.

Varianta 2: Následný postup (restart nepomáhá)

V případě, že restart Microsoft Outlook ani restart Vašeho počítače nepomohl, postupujte podle následujících kroků:

 1. Zkontrolujte, že nemáte nainstalováno více verzí Office. Např. Office 2013 a Office 365. V takovém případě bude potřeba jednu verzi odinstalovat.
 2. Zkontrolujte, že máte nainstalované všechny aktualizaci balíku MS Office. U Office 365 Click-to-Run se aktualizace neinstalují pomocí Windows Update, ale přímo v MS Office (např. z MS Outlook v hlavním menu).
 3. Pokud máte nainstalován Microsoft Lync, zkontrolujte, že na pozadí neběží procesy Communicator.exe nebo ucMapi.exe.
 4. Spusťte Microsoft Office Repair přes Ovládací panely Windows.