Nefunkční připojení k databázi - po otevření SQL Management Studia je databáze ve stavu "Suspect"

Popis

Při startu MS Outlook se eWay-CRM® nedaří připojit k databázi. Vyvolá se dialogové okno na zvolení přihlašovacích údajů a SQL instance.

V případě, že služba běží a instance je v pořádku a po připojení přes SQL Management Studio se zobrazí v závorce za názvem databáze Suspect (viz obrázek), nejspíše došlo k poškození databáze.

Je několik důvodů, proč tato situace vzniká:

 • Databáze může být poškozena.
 • Není dostatek prostoru pro obnovu databáze při spuštění.
 • Databázi se nedaří otevřít kvůli nemožnosti přístupu k databázovým souborům.
 • Došlo k neočekávanému shození SQL Serveru nebo k chybě v hardwaru.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

Je třeba si uvědomit, že proces nemusí být bezrizikový a může během provádění jednotlivých kroků dojít k určité ztrátě dat, která je spojena s poškozením databáze.

Situaci může vyřešit provedení následujících kroků:

 1. Nejprve je potřeba vypnout eWay-CRM® a Microsoft Outlook.
 2. Vytvoříme novou query v rámci databáze master a tam postupně spustíme tyto příkazy:
  Důležité: Text [YourDatabase] je třeba změnit na název vaší vlastní eWay-CRM® databáze.
  EXEC sp_resetstatus [YourDatabase];
  ALTER DATABASE [YourDatabase] SET EMERGENCY
  -- přepnutím do EMERGENCY můžeme nad databází provádět query
  DBCC checkdb([YourDatabase])
  -- zkontroluje integrity objektů v rámci specifikované databáze
  ALTER DATABASE [YourDatabase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
  -- nastaví databázi na SINGLE_USER access
  DBCC CheckDB ([YourDatabase], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
  -- příkaz opraví databázi - může dojít ke ZTRÁTĚ některých dat, proto doporučujeme spouštět, pokud jste si jisti zálohou anebo ztráta dat není v danou chvíli problém
  ALTER DATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER
  -- vrátí databázi do původního stavu
  
 3. Po provedení tohoto sledu operací by měla databáze přejít do běžného stavu a zmizet Suspect.
 4. Stáhněte si soubor z adresy https://download.eway-crm.com/regfiles/check-database-structure-and-synchronize-all.zip a tento soubor rozbalte.
 5. Následně spusťte soubor registru, který byl v archivu obsažen. Úprava registru vynutí, aby eWay-CRM® po startu provedla kontrolu databázové struktury a synchronizaci všech dat, aby se stáhly případně odmazané položky.

V případě, že tento postup nepomohl, bude nutné konzultovat individuální řešení.