Jak vyřešit některé chyby synchronizace na eWay-CRM® Mobile

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM® Mobile 1.2.5.

Popis

Uživateli vznikne chyba synchronizace, kterou není možné opravit ze serveru. Technická podpora eWay-CRM® chybu analyzuje, ale aby uživatel mohl s aplikací pracovat, je možné využít následující řešení.

V případě, že uživatel nepošle chybu na technickou podporu eWay-CRM®, je možné, že se mu tato bude opakovat.

Verze

Od verze eWay-CRM® Mobile 1.2.5

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Níže popsaný postup je vhodné využít až ve chvíli, kdy byl problém konzultován s technickou podporou eWay-CRM®:

  1. Na úvodní obrazovce aplikace přejděte do Nastavení.

  1. Vyberte možnost Synchronizace.

  1. Následně klikněte na Pokročilé (telefon s iOS) nebo tři tečky (telefon s Androidem) v pravém horním rohu.

  1. Zde vyberte Odebrat z uploadovací fronty.

  1. Nyní vložte GUID hodnotu, kterou vám zaslala technická podpora eWay-CRM® a svou volbu potvrďte.

  1. Po úspěšném provedení by se měla synchronizace eWay-CRM® Mobile na telefonu znovu rozběhnout.