eWay-CRM CFO Dashboard

Popis

eWay-CRM CFO Dashboard je aplikací PowerBI, která obsahuje předdefinované reporty pro finanční manažery. Můžete si ji zdarma stáhnout a propojit ji s vaší eWay-CRM. eWay-CRM CFO Dashboard vám pak poskytne aktuální informace o vašich financích a prodejích.

Jak aplikaci na instalovat a propojit ji s eWay-CRM

  1. Přihlaste se ke svému účtu na PowerBI.com a klikněte na Aplikace.
  2. Vyhledejte aplikaci "eWay-CRM CFO Dashboard" a nainstalujte ji.
  3. Otevřete novou aplikaci a klikněte na Připojit data.

  1. Není třeba zadávat žádné parametry, a tak stačí kliknout na Další.

  1. Nyní je potřeba se přihlásit k účtu eWay-CRM. Jako metodu ověření vyberte OAuth2 a následně klikněte na Přihlásit se a připojit.

  1. V prvním okně zadejte e-mailovou adresu, kterou máte spojenou s eWay-CRM účtem nebo adresu webové služby, kterou máte například v Nastavení eWay-CRM ve vaší eWay-CRM Outlook.

  1. Poté vložte své uživatelské jméno a heslo.

  1. Pokud došlo k úspěšnému propojení, vidíte ve své PowerBI.com report s daty z vaší eWay-CRM.

 

Summary (Souhrn)

Část reportu Popis Výhody
Hlavička Jméno reportu.
YoY Revenue Meziroční srovnání příjmů. Sledujte vývoj vaší společnosti v porovnání let a měsíců.
Payments Received Platby obdrženém podle měsíců. Mějte přesný přehled o vašic platbách a plnění finančních cílů.
Date Vyberte časové období. Zobrazte si jen taková data, která skutečně chcete.
Revenue Příjmy ve sledovaném období. Váš celkový příjem ve sledovaném období.
Received Obdržené platby ve sledovaném období. Platby, které jste již obdržely.
To Receive Platby, které obdržíte ve sledovaném období. Platby, s nimiž můžete počítat.
Payments Overdue Total Zpožděné platby ve sledovaném období. Platby, na které je třeba se zaměřit.

Sales Reps (Obchodní zástupci)

Část reportu Popis Výhody
Sales by Territories Last 3 Years Mapa všech oblastí, kde podnikáte. Přehled o teritoriích, na něž je třeba se zaměřit.
Top 10 Sales Reps This Year Nejlepší prodejci vaší společnosti. Můžete určit, kteří zaměsnanci dostanou výhody.
All Sales Reps Seznam prodejců a jejich finančního přínosu. Kopletní seznam všech prodejců.

Products (Produkty)

Část reportu Popis Výhody
Sales by Territories Last 3 Years Mapa všech oblastí, kde prodáváte své produkty či služby. Trhy, kde nejvíce prodáváte.
Top 10 Selling Products This Year Vaše nejprodávánější produkty či služby. Zaměřte se na ně a podpořte je ještě víc.
All Products Seznam všech produktů či služeb a příjmůp z nich. Můžete se zaměřit na produkty s horšími prodeji.

Customers (Zákazníci)

 

Část reportu Popis Výhody
Sales by Territories Last 3 Years Mapa všech oblastí, kde máte své zákazníky. Zaměřte se na oblasti s velkým počtem zákazníků.
Top 10 Customers This Year Vaši nejlepší zákaníci. Tohle jsou vaši speciální klienti, nezapoeňte na ně.
All Customers Seznam všech zákazníků a jimi generovaných příjmů. Zaměřte se a podporu prodejů u zákazníků, kteří vám generují menší příjmy.

Outlook (Výhled)

Část reportu Popis Výhody
Expected Deals Finanční očekávání vzhledem k dosavadnímu vývoji. Finance, na které se můžete spolehnout.
Expected Deals by Customers Finanční očekávání vzhledem k dosavadnímu vývoji rozdělené podle zákazníků. Kteří zákazníci vám v dalším období přinesou nejvíce.
Deals to be Closed This Month Pravděpodobnost úspěšného uzavření příležitostí v daném měsíci. Soustřeďte se na pravděpodobnost a příjmy, které vám přinášejí nejvíce.

Máte nějaké dotazy? Pošlete nám e-mail na . Rádi vám pomůžeme.