Zakázky (synchronizace projektů)

Synchronizace projektů - a to prozatím pouze jednosměrně směrem z eWay-CRM® do Pohody - je zajištěno především proto, abyste i v Pohodě měli možnost fakturu svázat s projektem, který máte v eWay-CRM® vytvořený. Na faktuře tak bude možné vždy zjistit, k jakému projektu se faktura váže. Přehled projektů, které se synchronizovali z eWay-CRM® pak najdete na faktuře pod položkou Zakázky.

Upozornění: Zakázky jsou jednorázově importovány do Pohody a následně nejsou aktualizovány, pokud dojde k jejich změně v eWay-CRM®. Pohoda tento typ aktualizace zakázek neumožňuje.

Název pole v PohoděModul eWay-CRM®Název pole v eWay-CRM®
Číslo Projekt ID
Název Projekt Název
Plánované zahájení Projekt Začátek
Plánované předání Projekt Plánovaný konec
Zahájení zakázky Projekt Začátek
Předání zakázky Projekt Skutečný konec

Kromě standardní synchronizace nových projektů, které jsou vytvořeny při používání integrace eWay-CRM® a Pohody je při první synchronizaci také zajištěno, aby došlo k přenesení již existujících projektů do Pohody a i s novou integrací eWay-CRM® a Pohody jste tak již mohli pracovat jako s funkčně propojeným softwarem. Vaše projekty na vás při fakturování v Pohodě již budou čekat.

V případě, že je na fakturu navázána příležitost, je tato použita jako zakázka. Pokud se příležitost přemění v projekt, pro Pohodu se nic nemění, protože projekt bude mít stejné ID a provázání tak bude zachováno.