Notifikace o zaplacených fakturách

Přehled o tom, jaké faktury vám byly zaplaceny, je důležitý především proto, abyste se v dokumentaci neztráceli. Odpovědné osoby by měly vědět, že byla faktura zaplacena, aby nedošlo k tomu, že částka není správně zaúčtována anebo nejsou provedeny další kroky, které navazují na zaplacení faktury. Z tohoto důvodu vám eWay-CRM® ve spojení s účetním systémem Pohoda nabízí možnost zaslání e-mailu vždy, když bude faktura zaplacena.

Primárně je tato funkce určena projektovým manažerům, což předpokládá jeden základní požadavek - faktura musí být přiřazena ke konkrétnímu projektu. V případě, že je funkce zapnuta a je zaplacena faktura, která je přiřazena k určitému projektu, projektový manažer tohoto projektu obdrží e-mail o zaplacení této faktury.

Funkce se zapíná v administrační aplikaci systému eWay-CRM®. Zapíná se prostřednictvím nastavení Upozorňovat na zaplacené faktury v Pohodě. Pokud máte nastavení zapnuté, projektový manažer obdrží e-mail o tom, že byla zaplacena faktura spojená s jeho projektem.

Kromě toho, že jsou e-maily automaticky zasílány projektovému manažerovi, pokud je funkce zapnuta, tak si můžete sami určit další skupiny, kterým bude e-mail posílán. Například tak můžete zasílat informaci o zaplacení faktury finančnímu manažerovi. Nastavení se provede v admisnitrační aplikaci pod položkou Název skupiny dostávající upozornění o zaplacených fakturách.

Struktura e-mailu

Notifikace obsahuje několik zásadních informací, abyste měli snadný přehled, o jakou fakturu se jedná. E-maily jsou zasílány v jazyce, který máte v eWay-CRM® nastavený jako výchozí (český nebo anglický). E-mail bude vypadat podobně jako tento:

Faktura Konkrétní faktura, která byla zaplacena. Text je zároveň odkazem, který otevře okno dané faktury.
Projekt Projekt, se kterým je pro fakturu vytvořena vazba. Text je zároveň odkazem, který otevře okno daného projektu.
Společnost Společnost, kterou byla faktura zaplacena. Text je zároveň odkazem, který otevře okno daného zákazníka (společnosti).
Změněno Datum a čas, kdy došlo k zaplacení faktury.