Notifikace o vystavených fakturách

Přehled o tom, jaké faktury vystavujete, je důležitý především proto, abyste se v záznamech neztráceli. Odpovědné osoby by měly vědět, že byla faktura vystavena, aby nedošlo k tomu, že je vystavena, i když k tomu ještě nebyl důvod. Z tohoto důvodu vám eWay-CRM® ve spojení s účetním systémem Pohoda nabízí možnost zaslání e-mailu vždy, když bude faktura vystavena.

Primárně je tato funkce určena projektovým manažerům, což předpokládá jeden základní požadavek - faktura musí být přiřazena ke konkrétnímu projektu. V případě, že je funkce zapnuta a je vystavena faktura, která je přiřazena k určitému projektu, projektový manažer tohoto projektu obdrží e-mail o vystavení této faktury.

Funkce se zapíná v administrační aplikaci systému eWay-CRM®. Zapíná se prostřednictvím nastavení Upozorňovat na vystavené faktury v Pohodě. Pokud máte nastavení zapnuté, projektový manažer obdrží e-mail o tom, že byla vystavena faktura spojená s jeho projektem.

Kromě toho, že jsou e-maily automaticky zasílány projektovému manažerovi, pokud je funkce zapnuta, tak si můžete sami určit další skupiny, kterým bude e-mail posílán. Například tak můžete zasílat informaci o vystavení faktury finančnímu manažerovi. Nastavení se provede v administrační aplikaci pod položkou Název skupiny dostávající upozornění o vystavených fakturách.

Struktura e-mailu

Notifikace obsahuje několik zásadních informací, abyste měli snadný přehled, o jakou fakturu se jedná. E-maily jsou zasílány v jazyce, který máte v eWay-CRM® nastavený jako výchozí (český nebo anglický). E-mail bude vypadat podobně jako tento:

Faktura Konkrétní faktura, která byla vystavena. Text je zároveň odkazem, který otevře okno dané faktury.
Projekt Projekt, se kterým je pro fakturu vytvořena vazba. Text je zároveň odkazem, který otevře okno daného projektu.
Společnost Společnost, pro kterou byla faktura vystavena. Text je zároveň odkazem, který otevře okno daného zákazníka (společnosti).
Změněno Datum a čas, kdy došlo k vystavení faktury.