Periodicita zasílání reportů

Souhrn

Reporty se zadanými úkoly a úkoly k řešení se mohou posílat v pracovní dny nebo ve všechny dny. Toto nastavení lze změnit nastavením parametru v souboru triggers.xml, který je umístěný ve složce Triggers na serveru v adresáři webové služby.
Je potřeba najít následující sekci a upravit zvýrazněný parametr:
<TriggerDefinition When="ScheduledAtTime" Active="true" >
<Action Type="Class">
<Class Name="eWay.Triggers.Actions.NotifyTasks.NotifyTasksTrigger" Assembly="EXECUTING_ASSEMBLY" />
<Criterias>
<ActionCriteria Name="Time" Value="01.01.2009 06:00:00"/>
<ActionCriteria Name="TimeSpan" Value="00:01:00"/>
<ActionCriteria Name="Repeat" Value="wd"/>
</Criterias>
</Action>
</TriggerDefinition>
  • Hodnota wd specifikuje, že se reporty budou posílat pouze v pracovní dny.
  • Hodnota d naproti tomu říká, že se reporty budou posílat denně.

Po změně a uložení souboru je nutné restartovat webovou aplikaci v IIS. Bez toho nebudou změny provedeny.