Velikost písma pro tisk obálek

Pomocí položky Velikost písma pro tisk obálek máte možnost nastavit velikost písma, která bude použita při tisku obálek. Více informací o možnostech hromadné korespondence najdete v kapitole Tisk štítků a obálek.

Dvojím kliknutím na položku Velikost písma pro tisk obálek v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Číslo v tomto poli udává velikost písma, která bude použita při tisku obálek.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.